Đóng
 • Tiếng Việt
 • English

Sản phẩm

8 / 12 2021

Xi Măng Trắng Hiệu CGV

Xi măng CGV CEMENT® cung cấp:

 • Độ trắng vượt trội
 • Thành phần đồng nhất
 • Hiệu suất ổn định.

Xi măng CGV CEMENT® sở hữu nhiều phẩm chất độc đáo có ý nghĩa lớn đối với kết quả hoàn thành. CGV CEMENT® được sử dụng rộng rãi ứng dụng trong ngành xây dựng và nghành sơn.

 • Bê tông cốt thép dự ứng lực và gia cố thông thường
 • Sản phẩm đúc sẵn
 • Đá nhân tạo
 • Bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC)
 • Bê tông hiệu suất cực cao (UHPC)
 • Vữa trộn khô
 • Bê tông đúc tại chỗ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Xi măng CGV CEMENT® phải được giữ trên pallet với bao bì nhựa chưa mở cho đến khi nó được sử dụng. Các pallet nên được lưu trữ trong một môi trường khô ráo để giảm tốc độ hấp thụ độ ẩm. Xi măng đã được lưu trữ trong hơn 4 tháng nên được kiểm tra và / hoặc thử nghiệm trước khi sử dụng.