Đóng
  • Tiếng Việt
  • English

Sản phẩm

CLINKE Thương Hiệu AALBORG

Chung tôi cung ứng nguyên liệu sản xuất xi măng và các ứng dụng khác Clinke thương hiệu AALBORG.

8 / 12 2021

Bột Trét Tường CGV

Ngoài các sản phẩm Xi măng trắng, chúng tôi cung cấp sản phẩm bột trét tường chất lượng cao CGV […]

8 / 12 2021

Xi Măng Trắng Hiệu AALBORG

Xi măng AALBORG WHITE® cung cấp: Độ trắng vượt trội Thành phần đồng nhất Hiệu suất ổn định. Xi măng […]

8 / 12 2021

Xi Măng Trắng Hiệu CGV

Xi măng CGV CEMENT® cung cấp: Độ trắng vượt trội Thành phần đồng nhất Hiệu suất ổn định. Xi măng […]

8 / 12 2021